Gastumblere

Spar tid, penge og CO2

Hvad er en gastørretumbler?

Kort sagt, er det en tørretumbler, der anvender bygas i stedet for el til tørring af tøjet. Det er der mange fordele ved. Blandt andet:

 • I sparer penge på forbruget, fordi bygas er billigere end el
 • I nedsætter jeres CO2-udledning
 • Beboerne får tørret tøjet hurtigere
 • I får øget kapacitet i vaskeriet

Prøv beregneren

Måske bliver du overrasket over hvor store besparelser, der er at hente både økonomisk, men også på CO2-kontoen.

Se forudsætningerne for beregneren her

Hvor meget tror du, at I kan spare?
Sæt pilen på det antal tørretumblere, I har i vaskerummet i dag, og se forskellen.

Antal tørretumblere

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Så kan I spare årligt:

kroner

ton CO2

Mange har set fordelene ved at skifte til gas

Mange boligforeninger har allerede sparet både penge og tid. Samtidig med at de gør noget godt for miljøet. Hos HOFOR er målet, at vi ved udgangen af 2016 har tilsluttet 525 gastørretumblere i København.

 1. Saml bestyrelsen og snak om, hvor meget I kan spare og de andre fordele
 2. Kontakt HOFOR på 33952626 eller send en mail til gasservice@hofor.dk
 3. Sammen holder vi et møde, hvor vi taler mulighederne igennem
 4. Selve installationen tager 1-2 dage og skal udføres af en VVS’er

Spørgsmål og svar

Her kan du se svar på nogle af de spørgsmål, som vi ved at mange boligforeninger har.

1.Hvorfor er bygas miljøvenligt?

Bygas forurener langt mindre end el produceret på kul og olie. Ved anvendelse af bygas bliver der udledt betydeligt mindre af de forurenende stoffer svovldioxid (SO2), kvælstofilter (NOx) og kuldioxid (CO2). I forhold til et tilsvarende elforbrug sparer bygassen København for et udslip på 10.000 tons CO2 om året.

Den københavnske bygas, som kom i rørene i efteråret 2007, er endnu mere miljørigtig end tidligere, fordi vi ikke skal bruge energi til fremstillingen, og fra efteråret 2013 er en del af naturgassen i bygassen erstattet af CO2-neutral biogas.

2.Hvad kan man spare med en gastørretumbler?

Sammenlignet med en el-tørretumbler sparer en gastørretumbler årligt over 9.000 kroner på drift, beregnet ved et gennemsnitsforbrug. Hvis I har mere én tumbler i vaskeriet, kan du gange beløbet med antal tumblere.

3.Tager det lang tid at tørre med gas?

Nej. Tøjet bliver hurtigere tørt. Og man skal vente kortere tid på at komme til.

4.Hvad er forskellen i CO2 udledning?

En gastørretumbler udleder over 500 kg mindre CO2 om året pr. tumbler end en el-tørretumbler, beregnet ved et gennemsnitligt forbrug.

5.Hvor hurtigt er en gastørretumbler tjent ind?

Gastørretumbleren er typisk tjent ind i løbet af få år, da prisen på gas er langt mindre end prisen på el.

6.Hvordan virker en gastørretumbler?

En gastørretumbler virker som en el tumbler, bortset fra at varmen til tørring af tøjet kommer fra en gasbrænder i stedet for fra et elvarmelegme.

7.Er det sikkert med gas i vaskekælderen?

Ja, det er det. Der sker meget få uheld med gas. Det er vigtigt at installationen foretages af et autoriseret VVS-firma, og HOFOR syner og godkender installationen. Brugsanvisningen skal følges, bl.a. med hensyn til rensning af filtre.

8.Hvor kan man købe en gastørretumbler?

Der er flere forhandlere: Nortec, Miele, Saniva, Service Centralen, Botved, J.S. Vaskeriservice og Electrolux.

9.Hvad koster en gastørretumbler?

En ny gastørretumbler koster ca. det samme at anskaffe som en ny el-tumbler (erhvervsmaskine). Den eneste forskel er udgifter til selve gasinstallationen, som altså kan være hurtigt tjent ind igen.

10.Hvad koster gasinstallationen?

Den ekstraudgift der kan være ved at skifte til gas, er selve gasinstallationen. I et eksempel hvor tørretumbleren kan forsynes med gas fra en eksisterende stikledning, har vi beregnet ekstraudgifterne til at være ca. 20.000 kr. i gennemsnit for én tumbler. Hvis din ejendom skal have en stikledning tilsluttet, koster det yderligere 12.500 kr. i tilslutningsbidrag og 2.125 kr. i årligt stikabonnement.
På trods af ekstraudgifterne vil et skift til gastumblere i de fleste tilfælde stadig kunne betale sig.

11.Hvor lang tid tager installationen?

Installationen skal foretages af en autoriseret VVS’er. Det vil typisk tage 1-2 dage at installere.

12.Hjælper HOFOR os af med de gamle tørretumblere?

Nej, det aftales med leverandøren.

13.Står HOFOR for installationen?

Nej, men vi kan formidle kontakt til leverandører og autoriserede VVS-installatører.

14.Hvad er levetiden på en gastørretumbler?

Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget den bliver brugt. Men en levetid på 10 år er ikke usædvanligt.

15.Kan alle ejendomme få gastørretumbler?

Installation af gastørretumblere kræver, at der er et tilpas stort gasstik til ejendommen. Ring til HOFOR, hvis du er i tvivl om, hvordan det er med jeres ejendom.

16.Hvad er bygas?

Bygas fremstilles ved blanding af naturgas, biogas og luft.

17.Hvad med forsyningssikkerhed?

Forsyningssikkerheden er høj med bygas. Du risikerer ikke pludselig at stå uden gas.

Kontakt

Ring direkte på 33 95 26 26 (9-15) eller skriv til os på gasservice@hofor.dk

Du kan også udfylde kontaktformularen og så vender vi retur hurtigst muligt.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes